Indangagaciro z’ibanze zigomba kubakirwaho ubuyobozi

 • Kwimakaza ukuri, ubutabera n’ubwiyunge,
  • Kubaka ubumwe bw’Abanyarwanda,
  • Kwihanganirana, gusangira akababaro,
  • kubahana no kwirinda ivangura ry’amoko
 • Kugendera ku mategeko n’amahame ya demokarasi,
  • Kubahiriza uburenganzira bw’ikiremwamuntu,
  • Gukunda igihugu n’umurimo,
  • Kurengera umutekano w’abaturage
 • Kubana neza n’ibihugu by’abaturanyi,
  • Gukorera mu mucyo no kurangiza inshingano,
  • Kwita ku burere n’umuco mboneragihugu

Muvoma Nyarwanda Iharanira Impinduka muri Demokarasi – MRCD.

 • itangaje ishikamye ko Abanyarwanda bakeneye kubaho mu cyubahiro cyagenewe ikiremwa-muntu, bakishyira bakizana muri byose.
 • yiyemeje gukemura ibyo bibazo ibinyujije mu biganiro, maze amahoro akagaruka mu karere.
 • ikaba yiteguye kuganira n’indi mitwe yose ya politiki hagamijwe gushaka no kwihutisha uko impinduka yagerwaho vuba mu Rwanda. Abanyarwanda bakeneye ihumure n’icyizere cy’ejo hazaza.